Bao bì carton

chỉ may và vải sợi

thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Đức
Giám Đốc - 0908 498 869

Nguyễn Xuân Tình
Phó GĐ Kinh Doanh -

Trương Mỹ Phương
- 0979 467 009

Phòng Kế Toán

- 0650 3773 769

BAO BÌ CARTON

Sản Phẩm Giấy Khác
Sản Phẩm Giấy Khác
Thùng Carton 3 Lớp
Thùng Carton 3 Lớp
Thùng Carton 3 Lớp
Thùng Carton 3 Lớp
Thùng Carton 3 Lớp
Thùng Carton 3 Lớp
Thùng Carton 3 Lớp
Thùng Carton 3 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 5 Lớp
Thùng Carton 7 Lớp
Thùng Carton 7 Lớp
Thùng Carton 7 Lớp
Thùng Carton 7 Lớp
Hộp Bế
Hộp Bế
Hộp Bế
Hộp Bế
Hộp Bế
Hộp Bế
Hộp Bế
Hộp Bế
Hộp Bế
Hộp Bế
Giấy Tấm Các Loại
Giấy Tấm Các Loại
Giấy Tấm Các Loại
Giấy Tấm Các Loại
Sản Phẩm Giấy Khác
Sản Phẩm Giấy Khác
Sản Phẩm Giấy Khác
Sản Phẩm Giấy Khác
Sản Phẩm Giấy Khác
Sản Phẩm Giấy Khác
Sản Phẩm Giấy Khác
Sản Phẩm Giấy Khác

CHỈ MAY VÀ CUNG CẤP VẢI SỢI

Vải Kaki
Vải Kaki
Vải Jean
Vải Jean
Vải Jean
Vải Jean
Vải Thun
Vải Thun
Vải Thun
Vải Thun
Vải Cotton
Vải Cotton
Vải Cotton
Vải Cotton
Chỉ may
Chỉ may
Chỉ may
Chỉ may
Chỉ may
Chỉ may